Skip to content

CareerBoard

Advertise your job!
 

Rhoose, Glamorgan - 23866.00 - 28221.00 Annual GBP Permanent Posted: Saturday, 12 January 2019
 
 

Do you have a passion for Business Analysis? Project Management? Process Redesign? A desire to challenge conventional ways of service delivery and be at the forefront of integrating services?

We are looking to recruit a Business Improvement Partner to do all of these things as we drive forward a range of projects to integrate local social care and health services. Building on the successes so far you would be working within the Council's Business Improvement team as project lead alongside colleagues from a range of sectors to identify and deliver opportunities for change that will make a real difference to the lives of our residents.

Temporary (up to 3 years). Suitable as a secondment opportunity.

Oes gennych chi ddiddordeb mewn Dadansoddi Busnes? Rheoli Projectau? Ailddylunio Prosesau? Dymuniad i herio ffyrdd arferol o ddarparu gwasanaethau a bod wrth wraidd integreiddio gwasanaethau?

Rydym eisiau recriwtio Partner Gwella Busnes i wneud year holl bethau hyn wrth i ni ddatblygu amryw brojectau i integreiddio gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol lleol. Gan adeiladu ar y llwyddiannau hyd yn hyn byddech chi'n gweithio yn nhim Gwella Buses y Cyngor fel arweinydd project ochr yn ochr a chydweithwyr o ystod o sectorau i nodi a chynnig cyfleoedd i newid a fydd yn gwneud gwahaniaeth go iawn i fywydau ein preswylwyr.

Dros Dro (hyd at 3 flynedd). Addas fel cyfle secondiad.Rhoose, Glamorgan, UK
Military
23866.00 - 28221.00 Annual GBP
Vale of Glamorgan Council
Vale of Glamorgan Council
JS3573_6830802/625399523
12/01/2019 09:10:31

We strongly recommend that you should never provide your bank account details to an advertiser during the job application process. Should you receive a request of this nature please contact support giving the advertiser's name and job reference.